LIVETS DANS
 
Danse- og fordybelsesweekend for kvinder i Nr. Snede med Maria Rose Dybvad og Neel Fasting som gæstelærer
Torsdag d. 17 maj. kl. 19.30 til søndag d. 20 maj. kl. 14.00.
 
 
Jomfruen gik i engen og plukkede blomster; der fandt hun en urt med hundrede blomster, og dens duft fyldte himmel og jord og hav med latter. Undrende greb hun efter den med begge hænder, da åbnede jorden sig, og underverdenens hersker rullede op, og satte hende på sin vogn og tog hende med ned i den mørke jord….
(Fra Demeter hymnen)
 
 
Vi skal være kvinder i en cirkel
Danse i gudinden Demeters fodspor
Mærke kvindekroppens lyst og rytmer
Gå mørket i møde
Fejre lysets genkomst
Hengive os i tillid til det skabende
Ære underet i vores biosfære
som giver os livet
Ære livets dans
 
 
Er du træt i krop og sjæl af vinterens mørke, og er du indimellem optaget af omsorgen for jorden og alt levende?
 
Forestil dig en weekend hvor dansen er målet og hvor du vil blive næret med bevægende inspiration og med håb om spiring og blomstring.
 
Inspirationen hentes fra den rituelle form og arketyperne i myten om Demeter og Kore. Glæden og naturligheden kommer af sig selv fra dyrenes utæmmede yndefuldhed, elementernes bevægelse, alt levendes cyklus og trommens rytme.
 
I Livets dans kan vi finde frihed gennem bevægelse og genfinde det naturlige: cirklen, rytmen, vågen samhørighed og det dansende udtryk, og vi lærer at udtrykke det ikke-sproglige gennem kroppens sprog.
 
Og i Livets dans vækkes sider af vores væsen, arketyper, som er skjult for os, selv om de spiller sig automatisk ud i vores hverdag. Ved at vække, bevidstgøre, kropsliggøre og udtrykke dem, kan vi finde mere nærvær og en større frihed i udfoldelsen, få en følelse af at være mere hel. Vi kan øve os i livet, og i tillid til at alt levende må dø og genopstå, det kan dø og gå ned i jorden og komme op som spirer og blomstring. Vi vil dans og øve os i tillid til livets vilkår, med inspiration fra mytens visdom.
 
Det er forår og alt springer ud og står op af døden, det er pinsetid, fejringstid, hvor nætterne er lyse. I Livets dans bringer vi de store modsætninge i vores eksistens til frugtbare møder. Fader Himmel og Moder Jord, lys og mørke, liv og død, mand og kvinde.
 
 
DAGENS RYTME:
 
I formiddagssessionerne vækker vi kroppen blødt vegetativt – en cyklisk dans imellem sanselig kropslig bevægelse og den meditative årvågenheds praksis. – En dans og væren med det der er.
 
Om eftermiddagen vil arbejde med myten gennem den rituelle danseform, hvor vi i en cirklen danser os igennem mytes billeder til levende trommer.
 
Neel Fasting vil vække kontakten til den energetiske livfuldhed og bringe det meditative ind som et vågent og fordybende aspekt i dansens pulserende liv.
 
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på kurset, hverken dansemæssigt eller i forhold til kendskab til myten, meditation eller andet.
 
 
PRAKTISKE OPLYSNNINGER:
 
Sted: Solbakkevej 15, 8766 Nr. Snede
 
Pris: 3100 kr
 
Tilmelding: Send email til: mail@maria-rose.dk
 
Mad: Der bliver serveret lækker økologisk vegetarisk frokost og aftensmad, samt the i pauserne. Morgenmad sørger du selv for.
 
Overnatningsmuligheder i Nr. Snede:
Enkelt værelse: 250 kr pr nat (evt også mulighed for dobbeltværelse)
 
Finn Hesselager, Rørbækvej 13, finnager@mail.dk, tlf. 75771983
 
Eva Hildebrand/James Hammink, Lindbjerg Alle 24,
evahildebrand@consultaps.dk tlf. 7577 1825
 
Iben Iversen/Mads Jakob Hagen, Ege Alle 75, egealle75@gmail.com, tlf. 6169 2334 / 2519 2408
 
John Andersen, Elme Alle 14, john@andersen.mail.dk tlf. 7577 0990/2492 3453
 
Lille hus ved marken, Lindbjerg Alle 26, lillehus26@yahoo.com
 
Marianne Dreyer, Elmealle 32, mariannedreyer@mail.dk tlf. 7577 0275/2578 0275>
 
Neel Fasting, Solbakkevej 6, neelfasting@gmail.com;
 
Ove Jensen, Lindbjerg Alle 26, ojkamel15@gmail.com tlf. 2086 8844
 
Rikke Siggaard/Torben Hansen, Lindbjerg Alle 14, risiggaard@gmail.com , 40245484 / 61330640
 
Stine Anker Møller, Rørbækvej 7, stineam@hotmail.com tlf. 21911523
 
Therese & Kian Falck, Solbakkevej 14,kianfalck@icloud.com
Ulla Salicath, Kirkeskovvej 24, ullasalicath@mail.dk
 
 
Medbring: Blødt tøj til bevægelse og sved, drikkedunk og evt papir og noget at skrive/tegne. med.
 
Du er velkommen på Sol 15 fra kl 18.30 Torsdag, hvor der mulighed for en kop varm suppe. vi starter i salen kl 19.30.
 
Underviser:
 
Maria Rose Dybvad er danser og uddannet yogalærer og afspændingspædagog med fokus på kropsbevidsthed gennem bevægelse. Har været i mesterlære hos Brita Haugen i myteforståelse og ritueldans. Derudover holder hun kurser og workshops i ritueldans, dans, vækstcentertantra og yoga.
www.maria-rose.dk
 
Gæstelærer: Neel Fasting er Cand.mag., lektor i klassisk kultur og litteratur
Videreuddannet i tantra og meditation hos Jes Bertelsen siden 1982. Træning af grupper i bevidsthed om seksualitetens dybdestruktur, tantra og en meditativ tilgang i Danmark og udlandet siden 1985.
 
Trommeslager: Michael Kok Kirkegård er musiker, danser og højskolelærer og har bl.a spillet trommer på Myte, dans og ritual uddannelsen.
 
(Billed af Carlos Bongiovanni)