2 dage med fordybelse ind imod en mere autentisk væren